บทความทางธุรกิจ

โอกาสของไทยกับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค


ความได้เปรียบจากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน นำมาสู่อีกหนึ่งในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการซ่อมบำรุงเครื่องบิน หรือที่เร...


อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ย. 2560
| by admin

ผลักดัน Food for the Future สู่อุตสาหกรรมไทย 4.0

อิทธิพลของเทคโนโลยีที่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดต่อวงการแปรรูปอาหาร คือ Industry 4.0 และ IoT ซึ่งสร้างค...

อ่านเพิ่มเติม
27 พ.ย. 2560
| by admin

กางแผนดันไทย Medical Hub Service แห่ง Asean เพื่อพัฒนาประ...

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเติบโตขึ้นสูงมาก เนื่องจากกระแสก...

อ่านเพิ่มเติม
24 พ.ย. 2560
| by admin

อัพเกรดคนไทยสู่ยุค 4.0 “คนไทย 4.0” หลุดกำดัก การปิดช่องว...

ปฎิเสธไม่ได้ว่า "Thailand 4.0 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปสู่โลกได้ ตาม...

อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ย. 2560
| by admin
S-Curve & New S-Curve
สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

01

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

02

เลือก template

03

แก้ไขข้อมูล