AURORA THAI HERB

 แชมพูสมุนไพร ที่ผสมผสานสมุนไพรระหว่างสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า สมุนไพรมีสรรพคุณในด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ มีการนำเอาสมุนไพรเข้ามามีบทบาทในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ หรือแม้กระทั่งในวงการความสวยความงามก็นิยมเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีสังเคราะห์มากขึ้น เพราะในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิคมากขึ้น เหตุเพราะต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่สะสมในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดี

AURORA THAI HERB