วัดระยะเส้นชัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่องเที่ยว 4.0 ตั้งเป้าสร้างรายได้ 4 ล้านล้านบาทในปี 2564
ปัจจุบันหากจะพูดถึงการวัดระยะเส้นชัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. กับการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ในแง่ของรายได้ต้องบอกว่า เส้นชัยอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่ารายได้และเป็นเรื่องที่รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันคือ ทำอย่างไรให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งยั่งยืนในที่นี้หมายถึงทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร บอกว่า  การท่องเที่ยว จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ในแง่ของการสร้างรายได้ให้สูงขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เพราะการท่องเที่ยวนอกจากจะสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นจุดแข็งให้คนจากทั่วโลกนึกถึงและเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย


การปรับตัวในแนวทางท่องเที่ยวเพื่อไปสู่การยกระดับเป็นการท่องเที่ยว 4.0 ยังมีบริบทสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ส่งเสริมให้ทั่วโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งสู่ "คุณค่าสูงและสร้างผลกระทบทางลบต่ำ" ในอนาคตด้วย โดยแนวทางที่ ททท.จะมุ่งสู่ยุค 4.0 จะเน้นไปที่การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างปัจจัยแวดล้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว การตลาดสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างวิสาหกิจและสตาร์ทอัพด้านท่องเที่ยวบนพื้นฐานของนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ


ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนที่เป็นกลไกแรก จะสร้างให้สำเร็จด้วยการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ที่เคยมองใน 4 เรื่องเดิมสู่มิติใหม่ คือ จากการมองท่องเที่ยวเป็นสินค้า (Product) ต้องปรับสู่การให้ คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว (Place) จากการสร้างสัญลักษณ์ (Brand) เปลี่ยนสู่การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) แทน เช่นเดียวกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดิมที่มุ่งแต่ กำไร (Profit) ก็จะเคลื่อนสู่การนำสิ่งที่ดีกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม (Purpose) ซึ่งหมายความว่าจะต้องเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญแต่ ราคา (Price) ไปมองที่ คุณค่า (Value) รวมถึงการเปลี่ยนจากเป้าหมายเชิงปริมาณนักท่องเที่ยว (Volume) ไปสู่การสร้างผลประโยชน์องค์รวม (Net Benefit) แทน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้การท่วงเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด


 “สำหรับปี 2561 ททท.ตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่ 3 ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทย ขณะที่ในปี 2560 นี้คาดว่าตัวเลขรายได้จะไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านบาท และด้วยนโยบาย Thailand4.0 คาดว่าท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้ถึง 4 ล้านล้านบาทนายยุทธศักดิ์ กล่าว


บทความน่าสนใจ

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB

Add Resume หรือ Post Job