โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ทปอ. จัดงานอินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส ยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
กรุงเทพฯ 6 เมษายน 2561 – ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 5 จากซ้าย) นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะทำงานการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการโครงการอินโนเวชั่น ฮับส์ (คนที่ 4 จากขวา)

ร่วมเปิดงาน ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส” เพื่อแสดงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย 5 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานชีวภาพ สังคมผู้สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม งานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ฮอลล์ 1-2 ชั้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 3545150 - 2 หรือเข้าไปที่ http://www.cupt.net/ หรือ https://www.facebook.com/Thailand.Innovation.Hubs4.0s/