โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
090-914- 3831
ส่งข้อความถึงเรา / แจ้งข่าวสารและบทความ