โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ดำเนินการโดย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Line ID : @diri.rmutp

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
0988588535
ส่งข้อความถึงเรา / แจ้งข่าวสารและบทความ