โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

“K-MAN 1” ระบบควบคุมการทำงานโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลแบบอัตโนมัติ
นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ของโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลให้มีการตรวจวัดการทำงานและแสดงผลการทำงานพร้อมกันทั้งระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อให้การควบคุมการทำงานสะดวกและแม่นยำมากขึ้น
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/k-man-1-ระบบควบคุมการทำงานโ/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ