โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

“AES” ระบบทำความสะอาดก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่อุณหภูมิสูงโดยใช้ชุดกรองเซรามิก
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำความสะอาดก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่อุณหภูมิสูง (250-450 องศาเซลเซียส) จากเตาแก๊สซิไฟเออร์ชีวมวล
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/aes-ระบบทำความสะอาดก๊าซ/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยใช้ชุดกรองเซรามิกสังเคราะห์ที่มีการออกแบบชุดกรองเซรามิกและการฟื้นสภาพชุดกรองเซรามิก (regeneration) โดยใช้เทคโนโลยี Nitrogen Jet Pulse ทำให้สามารถดักจับได้ทั้งฝุ่นละอองและน้ำมันดิน (tar) ส่งผลให้ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์มีคุณภาพสูงขึ้นแทนการใช้ระบบกรองแบบเปียก (wet scrubber) แบบเดิมที่ต้องใช้ปริมาณน้ำจำนวนมากและต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดความชื้นของก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์