โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

"รถยนต์ไฟฟ้า...อนาคตแห่งยานยนต์"
TNN24 สนทนากับ คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร และ คุณกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เรื่อง "รถยนต์ไฟฟ้า...อนาคตแห่งยานยนต์"