โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

รถยนต์ไฟฟ้าสายพันธุ์ไทยแบรนด์แรก
“Vera” แบรนด์แรกของรถยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยการดึงเอาไปใช้พลังงานจะถูกควบคุมโดยสมองกล ทำให้เกิดความชาญฉลาดในการใช้พลังงาน ไปดูกันว่าการทำงานและการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างไร...