โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/ชีวาดี-น้ำหวานดอกมะพร/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ซึ่งเป็นสารให้ความหวานธรรมชาติที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปน้ำหวานชนิดเข้มข้นที่เก็บรักษาได้นาน โดยการยับยั้งการตกผลึกของน้ำตาลด้วยหัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวร่วมกับการทำคาราเมไลเซชัน ทั้งนี้น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานชนิดอื่น ๆ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จึงนับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้บริโภคที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด