โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูง
นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูง
แหล่งที่มา : http://www.nia.or.th/nia/th/เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่/
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ซึ่งประกอบด้วยชุดส่งท่อชิ้นงานแบบ 2 แกน ที่สามารถกำหนดระยะการเคลื่อนที่ ความเร็ว เพื่อป้อนท่อชิ้นงานเข้าสู่การบีบอัดด้วยระบบไฮโดรลิกที่สามารถควบคุมแรงบีบและระยะบีบ ผ่านแม่พิมพ์แบบสมมาตรให้เป็นทรงหัวจรวดและนำไปกลึงเพื่อขัดผิวให้เรียบ วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถกำหนดรูปทรงชิ้นงานได้หลากหลาย เปลี่ยนแปลงขนาดได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และลดการสูญเสียเนื้อวัสดุชิ้นงานได้เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตแบบเดิมซึ่งใช้วิธีการกลึงทั้งหมด