คู่มือ SMEs ฉบับมินิ
คู่มือ SMEs ฉบับมินิ เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน" เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ICO NIDA) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เน้นในระดับชุมชน เป็นคู่มือที่อ่านง่ายสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน สีสันสวยงาม เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจทำธุรกิจเป็นของตนเอง มีการลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

Download : คู่มือ SMEs ฉบับมินิ

แหล่งที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ICO NIDA)

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB

Add Resume หรือ Post Job