ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าอบรม หลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1
ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องLearning Space ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB

Add Resume หรือ Post Job