ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ทักษะหุ่นยนต์ คลัสเตอร์แขนกล

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม ทักษะหุ่นยนต์  คลัสเตอร์แขนกล ในวันที่  21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) 

**หมายเหตุ   โปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย เพื่อใช้ในการอบรม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ทักษะหุ่นยนต์ คลัสเตอร์แขนกล

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB