โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม (Robotics and Automation System)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดฝึกอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics and Automation System ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.ห้องปฎิบัติการระบบอัตโนมัติไร้สาย (2301) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร *รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/2TDdWooFYTMoXTbbA